o firmiekto może uzyskać pomoc?psychoterapiapomoc psychologicznainterwencja kryzysowagrupy wsparciafototerapiamediacjetreningi rozwoju osobistegooferta dla firmkontakt


  kontakt

Centrum Rozwoju Osobowości „eM” jest firmą prywatną działającą w Luksemburgu i świadczącą profesjonalne usługi w zakresie:

  • psychoterapii i pomocy psychologicznej
  • treningów rozwoju osobistego i zawodowego
  • profesjonalnej oferty doradczo - szkoleniowej skierowanej do firm

Oferta psychoterapii i pomocy psychologicznej przeznaczona jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej: osobistej, rodzinnej, zawodowej lub społecznej. Pomoc otrzymają również osoby, które poszukują dróg rozwoju osobistego, pragną poznania swoich możliwości i przekroczenia własnych ograniczeń.

Centrum Rozwoju Osobowości „eM” proponuje Państwu wielowymiarową usługę. Wraz z klientem określany jest rodzaj współpracy, w zależności od tego, czy problem wymaga rozwiązania:

  • konsultacyjnego
  • terapeutycznego
  • treningowego

Terapia, pomoc psychologiczna oraz spotkania coachingowe i konsultacje dla kadry zarządzającej lub pracowników odbywają się w komfortowych warunkach w klimacie spokojnego mieszkania, zapewniającego całkowitą dyskrecję. Lokal usytuowany jest na osiedlu Kabaty nieopodal Lasu Kabackiego i stacji metra. Szkolenia, coaching, konsultacje, w zależności od potrzeb, prowadzone są również w miejscu rekomendowanym przez klienta.

Założenia i misja

Podstawowym celem funkcjonowania Centrum Rozwoju Osobowości jest innowacyjne i integracyjne stosowanie wiedzy oraz metod psychoterapeutycznych do rozwiązywania problemów osobistych i zdrowotnych występujących u dorosłych z różnych środowisk: pracowników i osób zarządzających firmami, artystów, polityków, osób wykonujących zawody wymagające rozłąki z bliskimi, przebywających na emigracji, wychowujących dzieci, prowadzących gospodarstwa domowe, studentów, par nie tylko małżeńskich, członków rodzin osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu (DDA) oraz ofiar przemocy w rodzinie.

Źródłami inspiracji do tych działań są m.in. holistyczny model myślenia o zdrowiu, praktyka i idee psychologii humanistycznej i egzystencjalnej, koncepcje poznawczo - behawioralne, systemowe oraz wiedza na temat psychologii zdrowia, a także doświadczenia z zakresu zarządzania ludźmi.
Centrum zajmuje się prowadzeniem i doskonaleniem profesjonalnej psychoterapii problemów emocjonalnych i zaburzeń osobowości. Dorobek różnych koncepcji psychoterapeutycznych, między innymi humanistyczno-egzystencjalnych, poznawczo-behawioralnych, psychodynamicznych oraz systemowych i narracyjnych w zintegrowany sposób jest wykorzystywany do pomagania osobom borykającym się z problemami osobistymi, zawodowymi i deficytami zdrowia psychicznego.

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nadrzędnym celem Centrum eM jest dbałość o to, by psychologia, „w zgodzie z wartościami humanistycznymi, służyła ludziom pomocą w codziennym życiu i w zachowaniu zdrowia”. Posługując się definicją Światowej Organizacji Zdrowia, jest ono traktowane jako „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie jedynie brak objawów chorób lub niesprawności”. Podejście holistyczne skłania do myślenia o zdrowiu w kategoriach zjawisk bio-psycho-społecznych. Są one wzajemnie powiązane i oddziałują na siebie. Dla zrozumienia ważnych aspektów życia jednostki konieczne jest także dostrzeganie duchowego wymiaru egzystencji.

Sięgając do psychologii humanistycznej i innych nurtów psychoterapii Centrum koncentruje zainteresowania takimi problemami, jak rozwój osobisty, samorealizacja i realizacja wartości, uzdrawiający wpływ konstruktywnych kontaktów interpersonalnych, dokonywanie wyborów i podejmowanie odpowiedzialności za własne postępowanie, samoświadomość, integracja psychofizyczna itp. Wynikają z nich ważne dla pracy terapeutycznej i szkoleniowej wskazówki dotyczące sposobu myślenia i pracy z ludźmi.

 
 
    


| O firmie | Kto może uzyskać pomoc? | Psychoterapia | Pomoc psychologiczna | Interwencja kryzysowa | Grupy wsparcia | Fototerapia | Mediacje | Treningi rozwoju osobistego | Oferta dla firm | Kontakt |

Design by BCS s.c